Tag: thiết kế của Dolce & Gabbana

Làm sao để phối hợp hài hòa giữa kính mát và trang phục?

Làm sao để phối hợp hài hòa giữa kính mát và trang phục?